Hage

Følg oss:

Privat Hage, Rolf Erik Kristoffersen

Vi har smarte løsninger

Etablering av hager

 

 

Brukervennlighet

Hva skal området brukes til? Det er viktig å tilrettelegge for praktisk bruk av hagen. Skal den brukes til fysisk aktivitet eller annen form for avkobling? Kanskje en nyttehage med frukt og grønnsaker, eller en prydhage?

Det bør i alle fall

legges til rette så man, så enkelt som mulig kan drive skjøtsel / vedlikehold av de forskjellige elementene i hagen.

 

Plantevalg

Å velge ut riktig plante på riktig sted kan være den vanskeligste, men også den viktigste oppgaven. Noen planter er rett og slett uvenner, og kan ikke stå sammen i et bed. Andre planter drar nytte av hverandre, med utveksting av næringsstoffer eller ved tiltrekking av insekter som er til nytte for naboplantene.

Ellers er det viktig å velge ut planter med farger som harmonerer sammen, eller framhever hverandre.

 

Andre elementer å ta hensyn til kan være. Høyde, bredde, blomstringstid, sol eller skygge, fuktig eller tørr jord og plantenes individuelle krav til krav til jordas næringsinnhold og struktur.

 

Enkelte planter kan være fine og passe inn mens de er unge, men hvordan er de om 20år? Mange trær kan fåes i småvokste sorter som gjør at de vil passe inn på mindre plasser.

 

Skjæriming for vær og vind

Ved å lage en god leplanting på et trekkfult sted kan man øke gjenomsnittstemperaturen med flere grader. Da kan man plante mindre herdige planter i området som har fått vindskjærming, eller få større avling i grønnsakshagen. Det kan også være en god løsning ved en terrasseplatting eller sittegruppe.

 

Helheten

Arkitektur og omgivelser spiller en stor rolle i utforming av hagen og ved plantevalget. Valg av stilart vil henge sammen med de lokale forhold og tradisjoner. Står hagen i stil til hus og tomtestørrelse? Skal hagen gi inntrykk av å ha flere "hagerom" eller skal den være mer som en åpen plass med god oversikt? Dette er noen av tingene man må ta stilling til og som avgjør helhetsintrykket til uteplassen og området som helhet.

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

 

 

Org nr 975 873 935